Uliczka boczna, brukowana na starówce w Gdańsku
fot. Canva

Informujemy, że w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ogłoszony został przez Prezesa Rady Ministrów nabór – za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego – na dofinansowanie wniosków dotyczących realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

Maksymalna wartość możliwej do udzielenia dotacji wynosi 3 500 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Odbudowa_zabytkow/Ogloszenie_o_naborze_.pdf

W związku z tym, że termin składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został wydłużony, można je składać do dnia 08.03.2023 r. na załączonym druku.

Druk wniosku [pdf]

Druk wniosku [doc]

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej, na adres: ue@kwidzyn.pl lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Ludności.

Poprzedni artykułNauka jazdy konnej
Następny artykułFanty na licytację WOŚP