um

Informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie można składać wnioski o dodatek mieszkaniowy. Dodatek ten jest przyznawany na okres 6 miesięcy. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy posiadać tytuł prawny do lokalu oraz spełnić kryteria dochodowe i metrażowe.

Kryterium dochodowe wymaga aby średni miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczył 175% najniższej emerytury w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub 125% w przypadku gospodarstw wieloosobowych (dodatki takie jak zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe świadczenia pieniężne czy 500+ nie są wliczane do dochodu).

Kryterium metrażowe wymaga aby powierzchnia użytkowa lokalu nie przekraczała powierzchni normatywnej o więcej niż 30%. Powierzchnia normatywna wynosi:
– 35 m² dla jednej osoby,
– 40 m² dla 2 osób,
– 45 m² dla 3 osób,
– 55 m² dla 4 osób,
– 65 m² dla 5 osób,
– 70 m² dla 6 osób plus 5 m² dla każdej kolejnej osoby.

Dodatkowo powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m² jeśli w gospodarstwie domowym mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.

Osobom z prawem do dodatku mieszkaniowego przysługuje dodatkowo dodatek energetyczny, o ile osoby te posiadają aktualną umowę sprzedaży energii elektrycznej bądź umowę kompleksową podpisaną z elektrownią. Dodatek ten jest przyznawany na czas otrzymywania dodatku mieszkaniowego (tj. na okres 6 miesięcy). Od 1 maja 2017 r. dodatek energetyczny wynosi 11,22 zł miesięcznie dla 1-osobowych gospodarstw domowych, 15,58 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych składających
się z od 2 do 4 osób lub 18,70 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Poprzedni artykułDrużynowy turniej karate
Następny artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo – Kolekcjonerskie GWARD pn. „Cykl zajęć strzeleckich dla młodzieży z broi sportowej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon