TRWA REKRUTACJA!!!

NIE ZWLEKAJ – MAMY TYLKO 30 MIEJSC (20 KOBIET, 10 MĘŻCZYZN)

Lider projektu Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych „DELTA” z siedzibą w Kwidzynie przy współpracy z Partnerem projektu Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie zaprasza do udziału w projekcie „Czas na staż – kompleksowe wsparcie młodych mieszkańców Kwidzyna” – Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z o dofinansowanie nr POKL.06.01.01-22-017/13-00 z dnia 29.09.2014 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród 30 uczestników (w tym 20 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18 – 30 lat zamieszkałych na terenie miasta Kwidzyn poprzez udział w szkoleniach i stażach.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wsparcie młodych bezrobotnych mieszkańców zajęciami interpersonalnym, podniesieniem ich kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych i stażach.

Niniejszy projekt ma również na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia/samozatrudnienia wśród osób młodych poprzez udział w zajęciach i nawiązanie relacji pracownik – pracodawca, a także zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez zmianę ich postaw życiowych, nabycie kompetencji interpersonalnych, przekazanie im dodatkowych umiejętności zawodowych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez organizację dla nich warsztatów oraz stażów zawodowych w firmach/organizacjach na terenie miasta Kwidzyn, co pozytywnie wpłynie na poprawę ich życia zawodowego.

Dla kogo:
– osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kwidzyn w wieku 18 – 30 lat;
– osoby będące mieszkańcami Kwidzyna; łącznie 30 osób w tym 20 Kobiet i 10 Mężczyzn
– wykształcenie max. średnie;
– pierwszeństwo mają osoby korzystające z pomocy MOPS, PCPR.

Oferowane wsparcie to:
– szkolenia interpersonalne z doradcą zawodowym i psychologiem;
– szkolenie z równości szans płci z trenerem;
– warsztaty z przedsiębiorczości z trenerami;
– kursy zawodowe i staż zawodowy.

Co możesz zyskać:

a) szkolenia zawodowe:
– Sprzedawca,
– Kierowca kat. C,
– Florystka z obsługą klienta i kasy fiskalnej,
– Opiekun osób starszych,
– Opiekun dziecięcy,
– Sekretarka – asystentka menadżera,
– Wózki widłowe,
– Operator koparko – ładowarek,
– Inne (dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu po spotkaniu z doradcą zawodowym).

b) staż zawodowy
Po ukończonym kursie zawodowym gwarantujemy wszystkim odbycie stażu zawodowego, który dodatkowo pomożemy ci znaleźć.

Korzyści:
6 – miesięczny staż płatny w wysokości 1 600,00 zł brutto, który rozpoczyna się już od lutego 2015 r.

Dla 12 osób pomoc w znalezieniu zatrudnienia po ukończeniu stażu.

Dodatkowo zapewniamy:
– materiały szkoleniowe,
– catering w czasie trwania zajęć;
– ubezpieczenie NNW w trakcie odbywania stażu zawodowego.
– zakup odzieży niezbędnej do odbywania stażu

Rekrutacja trwa tylko do 5 listopada 2014 r.

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest wypełnienie, podpisanie i złożenie formularza rekrutacyjnego w biurze projektu oraz niezbędnych zaświadczeń:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych „DELTA”
82-500 Kwidzyn, ul. Kasprowicza 21
Tel. 881 633 838,  55 613 16 00       fundacja.delta@gmail.com
w godz. 8.00 – 15.00

Poprzedni artykułPierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Łąkowej
Następny artykułPomorski Dzień Przedsiebiorczości