um

Program, który ma przeciwdziałać tzw. wykluczeniu cyfrowemu realizowany jest bez przeszkód.

Dotyczy on między innymi osób o niskich dochodach, mieszkających w rodzinach wielodzietnych lub niepełnosprawnych. Odbyło się już spotkanie podczas którego użytkownikom komputerów zostały wręczone certyfikaty związane z ukończeniem szkolenia dotyczącego podstaw obsługi komputera i internetu.
Niemal wszystkie osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy, wykorzystują go zgodnie z zawartymi umowami. Tylko w jednym przypadku osoba, która otrzymała komputer i dostęp do internetu okazała się nieuczciwa. Postanowiła sprzęt sprzedać w lombardzie. Na szczęście w porę to zauważono. Osoba ta nie jest już uczestnikiem programu, a zestaw komputerowy trafił do rodziny, która wykorzystuje go tak jak powinna. Był to jednostkowy przypadek. Pozostałe rodziny wykorzystują sprzęt w sposób prawidłowy.
Komputery nie są własnością uczestników programu. Nie można ich sprzedać czy komuś udostępnić. Osoby do których trafi sprzęt będą mogły z niego korzystać do 31 marca 2019 roku. Do tego czasu zapewniony zostanie przez miasto dostęp do internetu. Samorząd zastanawia się jednak nad rozwiązaniem, które pomoże w przekazaniu sprzętu uczestnikom projektu po zakończeniu programu.
W ramach programu „Cyfrowy Kwidzyn-przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu”, komputery trafiły do 41 rodzin w Kwidzynie, w tym do młodzieży szkolnej i osób dorosłych.  Wyposażono także pracownie komputerowe w szkołach, Kwidzyńskim Centrum Kultury i Bibliotece Miejsko-Powiatowej. Pozyskano ogółem 156 zestawów komputerowych. Koszt realizacji programu to ponad  700 tys. zł. Zakup komputerów i oprogramowania został całkowicie sfinansowany ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poprzedni artykułDzień Dawcy Szpiku
Następny artykułGala Sportów Walki