17 10 2017 cwiczenia1

Urząd Miejski w Kwidzynie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie informuje, że w dniu 20 października 2017 r. odbędą się ćwiczenia na terenie miasta Kwidzyna i International Paper Kwidzyn Sp. z o. o. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie i ocena założeń planów ratowniczych dla zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na potrzeby ćwiczeń około godziny 10.30 na terenie zakładu i w jego okolicy planowane jest uruchomienie syren alarmowych. Ogłoszenie alarmu to modulowany sygnał akustyczny trwający 3 minuty. Po zakończeniu ćwiczeń planowane jest ponowne uruchomienie syren alarmowych. Odwołanie alarmu określa ciągły sygnał akustyczny trwający również 3 minuty.

W trakcie ćwiczeń na terenie miasta Kwidzyna mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym oraz czasowe wyłączenia z ruchu ulic Lotniczej, Żwirowej i Zielnej.

Za utrudnienia przepraszamy.

17 10 2017 cwiczenia2