widok przytulnego mieszkania
fot. Canva

Miasto Kwidzyn otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Kwota dofinansowania wynosi 1 300 000,00 zł.

Od 1 marca 2023 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

Program skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Wysokość dotacji, w zależności od dochodów:  30%, 60%, 90% kosztów kwalifikowanych.

„Zgodnie z pkt. 6.3. Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Miastem Kwidzyn oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie WFOŚiGW. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.”

Dokumenty do pobrania:

Regulamin-naboru

Zal.1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Umowy RODO 1

Zal.2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Zal.3. Wzór umowy o dofinansowanie

Zal.4. Wzór wniosku o płatność

Zal.5 Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc-1

Zał. 6. Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

Zał. 7. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 1) – 3) programu

Zał. 7a. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 4) programu

Zał. 8. Wzór oświadczenia o posiadanej zgodzie współwłaścicieli lub współuprawnionych

 

 

 

Poprzedni artykułWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Następny artykułOdszedł śp. Janusz Walor