14 12 2016 mieczyk1

9 grudnia 2016 r. odbyła się XXII Gala Bursztynowego Mieczyka podczas której wręczono doroczne nagrody i statuetki Bursztynowego Mieczyka im. Maciej Płażyńskiego.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” otrzymało nagrodę główną w kategorii pomoc społeczna przyznaną przez Marszałka i Wojewodę Pomorskiego. Stowarzyszenie otrzymało tę nagrodę jako pierwsza organizacja z terenu powiatu kwidzyńskiego.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „SNOA” jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi przede wszystkim dla osób z terenu województwa pomorskiego. Działamy od 2005 roku.
Stowarzyszenie prowadzi terapię dzieci z autyzmem. W ciągu ostatnich dwóch lat kompleksową pomocą objętych zostało 16 dzieci z powiatu Kwidzyńskiego i Tczewskiego. Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Terapeutyczny (IPT) dostosowany do jego potrzeb oraz możliwości. Terapia prowadzona jest w systemie 1:1 przez pięć dni w tygodniu przez 11 miesięcy w roku. Każde dziecko otrzymuje w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania od 8 do 60 godzin terapii w miesiącu. Nad przebiegiem procesu terapeutycznego czuwa zespół specjalistów (superwizor, terapeuta główny, terapeuta prowadzący). Nasze Stowarzyszenie na wzór ośrodków europejskich zleca kształcenie terapeutów oraz pisanie programów osobom związanych ze środowiskiem akademickim, będących specjalistami w zakresie stosowanej analizy zachowań. Stale podnosimy kwalifikacje naszych terapeutów, dodatkowo szkolimy rodziców, studentów oraz wolontariuszy. Dzieci poddawane są intensywnej terapii oraz uczestniczą w zajęciach grupowych.
Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich podopiecznych 8 obozów rehabilitacyjnych. Zorganizowaliśmy 4 bale charytatywne. Organizujemy liczne imprezy: Mikołajki, Dzień Dziecka oraz wycieczki integracyjne. Stowarzyszenie prezentuje się na Kwidzyńskim Forum Teatralnym Placówek Szkolnictwa Specjalnego. Prowadzimy poradnictwo dla rodzin dzieci z autyzmem oraz diagnozę autyzmu. Stowarzyszenie realizuj projekty w ramach konkursów organizowanych przez PFRON, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego, Powiat Kwidzyński. Organizowano eventy z okazji Światowego Dnia Autyzmu. Współpracujemy z Urzędem miasta Kwidzyna oraz innymi organizacjami pozarządowymi, fundacją RC oraz COP w naszym mieście. Włączamy się w lokalną działalność instytucji pozarządowych w naszej okolicy. W tym roku otrzymaliśmy dodatkowe pomieszczenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych jak również miasto Kwidzyn prowadzi remont budynku, w którym zamierzamy otworzyć placówkę edukacyjną dla osób z autyzmem.

 • pod opieką stowarzyszenia znajduje się 17 dzieci, a 4 czeka na przyjęcie i rozpoczęcie terapii,
 • prowadzi terapię metodą behawioralną w systemie 1:1 nieprzerwanie od 11 lat,
 • prowadzi zajęcia terapii grupowej dla dzieci z Zespołem Aspergera
 • zdobywa środki finansowe na działania organizacji ze środków publicznych (PFRON, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatu Kwidzyńskiego)
 • jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje fundusze z 1%
 • stowarzyszenie zorganizowało 4 bale charytatywne
 • szkoli terapeutów oraz wolontariuszy
 • prowadzi diagnostykę dzieci pod kontem autyzmu
 • prowadzi poradnictwo dla rodziców osób z autyzmem
 • organizuje ewenty z okazji Światowego Dnia Autyzmu
 • organizuje wycieczki integracyjne dla członków i sympatyków
 • współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi w tworzeniu ciekawych projektów lokalnych
 • współpracuje ze szkołami i przedszkolami z całego powiatu, do których uczęszczają ich podopieczni,
 • prowadzi działania promujące i przybliżające zagadnienia związane z autyzmem dla społeczności lokalnej,
 • bierze udział w inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu oraz województwa,
 • zatrudnia 6 osób oraz zamierza stworzyć kolejne miejsca pracy
 • stara włączać w działania na rzecz stowarzyszenia jego członków i organizować tzw. Samopomoc
 • korzysta z poradnictwa organizacji działających na rzecz środowisk lokalnych (Fundacji RC, Centrum Organizacji Pozarządowych)
 • doposaża nowo wyremontowane, przekazane przez urząd miasta pomieszczenia w wyposażenie do prowadzenia zajęć,
 • stale doposaża stowarzyszenie w pomoce terapeutyczne do zajęć

Gala odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Nagroda Bursztynowego Mieczyka, której idea i koncepcja realizacji została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych przyznawana jest od 1994 roku.
Od początku Nagroda Bursztynowego Mieczyka zyskała uznanie i wsparcie ówczesnego wojewody gdańskiego Macieja Płażyńskiego. Między innymi dlatego obecnie nosi ona imię tego właśnie patrona.
Nagroda Bursztynowego Mieczyka była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i nadal stanowi unikalny przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych w formie nagrody na szczeblu regionalnym.

14 12 2016 mieczyk2

 

Poprzedni artykuł„Strażnik odblasku”
Następny artykułFerie z Eko-Inicjatywą