29 10 2015 liwa1

Dobiega końca przygotowanie projektu budowy zbiornika retencyjnego wraz  zaporą na rzece Liwie, czyli zalewu, który byłby miejscem wypoczynku dla mieszkańców miasta.
Wydana została już pozytywna decyzja środowiskowa, która otwiera projektantom drogę do kolejnych uzgodnień między innymi z zarządcą rzeki. Zapora ma spiętrzyć wodę na obszarze od ul. Młynarskiej do ul. Mickiewicza. Decyzja została wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projektant bez decyzji RDOŚ nie mógł wykonywać kolejnych etapów, w tym uzgodnień z zarządcą rzeki Liwy, czyli Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Powierzchnia akwenu ma wynieść ok. 7,26 h, a jego pojemność ok. 110 tys. m3. Planowana jest też wyspa, która będzie miała ok. 0,17 ha. Według projektu szerokość rozlewiska, na poziomie normalnego lustra wody, ma wynosić od 20 do 150 m, natomiast na poziomie maksymalnego poziomu do 160 m. Jego długość to ok. 600 m. Planuje się także odpowiednią infrastrukturę dla potrzeb turystyki wodnej, w tym kajakowej. Mają powstać między innymi budynek dla sprzętu pływającego oraz pole biwakowe. Wyciąganie kajaków ma się odbywać poprzez pomost pływający. Powstaną także ogród dla dzieci oraz kąpielisko z plażą i sezonowym punktem gastronomicznym. Nie zabraknie ścieżek pieszo-rowerowych. Nie zapomniano w projekcie także o zjazdach dla wózków inwalidzkich.
Zalew będzie pełnił między innymi funkcję zbiornika retencyjnego, która ma uchronić niżej położone tereny w gminach Sadlinki i gminie Kwidzyn, przed zalewaniem upraw. Przy zalewie powstanie cała infrastruktura służąca sportowi i rekreacji. Infrastruktura wokół zalewu będzie finansowana z innych źródeł. Nie będą to koszty kwalifikowane. Prace i ziemne i budowa samej zapory stanowić będą 80 proc. kosztów inwestycji. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 15 mln zł, w tym połowa to koszt samej zapory. Pierwsze konkursy, dotyczące tzw. nowego rozdania środków unijnych mają zostać przeprowadzone w połowie przyszłego roku.

29 10 2015 liwa2 

Poprzedni artykułWystawa grafiki
Następny artykułWarcabiści z WTZ w Kwidzynie najlepsi w turnieju