16 10 2015 budka

Wzorem poprzedniego roku, pragniemy powtórzyć apel do mieszkańców i zachęcić do instalowania w swoich przydomowych ogrodach lub na działkach, lęgowych budek dla ptaków. Mamy szansę przyczynić się do odbudowy populacji ptaków zamieszkujących naszą piękną okolicę. Do każdego ekologicznego „mieszkanka dla skrzydlatych przyjaciół” dołączona jest w papierowa wersja instrukcji dotycząca sposobu zawieszania budek.

Zapraszamy chętnych do odbioru budek od dnia 19.10.2015 r. do wyczerpania zapasów w godzinach od 8.00 do16.00 w Komendzie Straży Miejskiej w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 14.