Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 430.284,65 zł na realizację Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
    i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Przewiduje się objęcie programem 7 dzieci oraz 21 osób dorosłych, w tym 15 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Sposób zgłoszenia do programu:

Złożenie Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
ul. Grudziądzka 6 w godzinach 7:00 – 15:00.

Karta zgłoszenia

Klauzula Informacyjna – AOON 2021

RODO – Uczestnik  AOON 2021

Czas trwania programu: do 31 grudnia 2021 r.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Data wpływu karty zgłoszeniowej decyduje o pierwszeństwie przyznania Asystenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 55 646 16 26 wew. 131.

 Więcej informacji na: https://mopskwidzyn.pl/asystentosobistyosobyniepelnosprawnej,49

Poprzedni artykułSzczepienia preparatem Johnson & Johnson
Następny artykułSilent Party – pierwszy raz w Kwidzynie