Szanowny sprzedawco napojów alkoholowych! Jesteś biznesmenem, ale też pewnie Rodzicem, Ciocią, Wujkiem, Babcią czy Dziadkiem!

 • Chroń młodość naszych i swoich Dzieci.

Nie lekceważ prawa i nie sprzedawaj alkoholu Młodym.

Młodzież pijąca alkohol-piwo, wino, wódkę jest narażona na konflikt z prawem-może dokonać lub paść ofiarą aktów przemocy i wypadków ze śmiercią włącznie.

Sprzedając Dziecku alkohol jesteś współodpowiedzialny za skutki nietrzeźwości.

Wśród ofiar pijących przestępców możesz znaleźć się i Ty sam oraz Twoi Bliscy.

 • Pamiętajmy!

Szklanka 5% piwa (200ml) zawiera 10 ml, czyli około 8 gramów czystego alkoholu.

Mniej więcej tyle alkoholu znajduje się w kieliszku 10% wina (100ml) oraz w małym kieliszku z 40% wódką (25ml).

 • SPRZEDAŻ ALKOHOLU NIELETNIM JEST PRZESTEPSTWEM!

Kampania społeczna przeciw uzależnieniom „Kwidzyn Trzeźwym Okiem 2021″

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Kwidzynie zaprasza  mieszkańców naszego miasta i okolic do wzięcia udziału w Kampanii „Kwidzyn Trzeźwym Okiem 2021”. W ramach Kampanii proponujemy wiele działań, w których każdy z nas może mieć wpływ na zmniejszenie w przyszłości problemów związanych z uzależnieniem własnym lub naszych bliskich.

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim:

 • zwiększenie wiedzy w zakresie problematyki uzależnień
 • zdobywanie informacji dotyczących miejsc wsparcia i pomocy związanej z uzależnieniami
 • ograniczenie dostępu nieletnim do alkoholu i wyrobów nikotynowych poprzez propagowanie zdecydowanej postawy odmowy ich sprzedaży
 • zwiększenie świadomości osób dorosłych w zakresie wywierania swego wpływu na ograniczenie zjawiska powstawania uzależnienia wśród młodych osób oraz własnego

Promowanie celów i działań Kampanii  odbędzie się poprzez umieszczenie  informacji o niej w lokalnych mediach. Oto kilka propozycji:

 • dostarczenie do instytucji oraz służb miejskich na terenie miasta ulotek i plakatów MKRPA „Powiedz STOP” do wykorzystania w ramach realizacji zadań własnych
 • opublikowanie w lokalnych mediach cyklu artykułów dotyczących tematyki uzależnień
 • zaproszenie młodzieży w placówkach edukacyjnych do opracowania „Listu otwartego Młodych do Dorosłych. Czego potrzebuję od Dorosłego, by nie uciekać w używki?”
 • zorganizowanie we współpracy z instytucjami pracującymi z osobami dorosłymi działania pod nazwą „SONDA- Co ja mogę zrobić, by moje dziecko nie uzależniło się?”
 • konkurs dla Młodzieży i Dorosłych na opracowanie 1-minutowego filmu – spotu promującego zdrowy styl życia celem zachęcenia do przeżywania obecnego świata opanowanego przez pandemię na trzeźwo – „Trzeźwym okiem”

Jednym z celów Kampanii jest ograniczenie dostępu nieletnim do alkoholu i wyrobów nikotynowych. Z ostatniego raportu „Badania zagrożeń społecznych na terenie Miasta Kwidzyna” z października 2019 roku zdaniem diagnozowanych uczniów największym zagrożeniem społecznym są alkohol i papierosy. Zdaniem mieszkańców
i sprzedawców pierwsze miejsce na liście zagrożeń zajmuje uzależnienie od Internetu i gier komputerowych,  a na drugim znajduje się alkohol. Spora grupa sprzedawców (45,7%)  oraz mieszkańców (38,5%) jest zdania, że należy ograniczyć dostęp  do alkoholu. Jak wynika z badania, aż 68,6% sprzedawców wskazuje, że na terenie Kwidzyna jest sprzedawany alkohol niepełnoletnim. Spośród tych osób 42,9% wskazuje, że zjawisko to występuje czasami. Badanie wykazało dość łatwy dostęp dzieci i młodzieży do alkoholu:

 • 27,3% uczniów wskazuje, że łatwo kupić im alkohol,
 • 20,9% deklaruje, że dostęp jest trudny,
 • 23,9% uczniów wskazuje, że ich rówieśnicy sami kupują alkohol,
 • 43,0% prosi o ten zakup starszych kolegów,
 • 23,5% prosi obce osoby,
 • 19,6% podkrada alkohol rodzicom,
 • 8,8% pozyskuje alkohol od starszego rodzeństwa.

Wiadomo, że wyroby nikotynowe i alkohol to pierwsze środki uzależniające, z którymi eksperymentują nasze Dzieci. Zdecydowana postawa nas Dorosłych w reagowaniu i odmawianiu sprzedaży Młodym oraz modelowanie zachowań związanych ze zdrowym stylem życia to „tarcza obronna” przed  wchodzeniem na drogę uzależnienia.

Pijąc alkohol przed 15 rokiem życia młodzi ludzie narażają się na kilkukrotnie większe ryzyko uzależnienia w dorosłości. Substancje psychoaktywne, takie jak alkohol pobudzają wydzielanie dopaminy dużo silniej niż jedzenie i inne zachowania, które powodują silne emocje. Dostarczają dużo mocniejszych wrażeń przyjemności. Mechanizmy, w które wyposażeni jesteśmy przez ewolucję, nie są doskonałe. Zdarza się, że dążymy do powtarzania czynności, które nas niszczą, tylko dlatego, że nasz mózg jest oszukiwany. Z czasem nasz  organizm, a w szczególności młody, zaczyna przyzwyczajać się do pewnego rodzaju wzmocnień. Odczuwanie przyjemności pełni funkcję nagrody i potrzebuje coraz więcej alkoholu, by je odczuć.

Nadszedł czas wakacji, czas relaksu, spędzania więcej czasu poza domem z rówieśnikami, znajomymi. Bądźmy czujni, aby chronić młodość naszych Dzieci.

Pierwszym elementem Kampanii „Kwidzyn Trzeźwym Okiem” jest APEL DO SPRZEDAWCÓW,  do którego włączmy się i MY wszyscy Dorośli.

Reaguj i Ty.

Poprzedni artykułZmieniaj Kwidzyn
Następny artykułBadanie dotyczące transportu na Pomorzu