Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych apeluje do wszystkich polskich NGO-sów o wzięcie udziału w głosowaniu. Chodzi o składy komitetów, które będą kontrolować i nadzorować wydawanie pieniędzy z Unii Europejskiej, w tym z Krajowego Planu Odbudowy oraz programów krajowych i regionalnych. To one będą sprawdzać m.in. czy gminy, które wystąpią o pieniądze, spełniają unijne wartości i przestrzegają prawa.  Jest to jednym z warunków Komisji Europejskiej.

Ważne, żeby w Komitecie Monitorującym znalazły się osoby, które szanują zasady niedyskryminacji, równego traktowania, zrównoważonego rozwoju.

Za wydawanie unijnych pieniędzy mają odpowiadać komitety monitorujące – zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Głosowanie będzie się odbywać w dniach 14 i 15 listopada w formule online.

Wystarczy mieć numer REGON, by móc oddać swój głos na osoby, reprezentujące daną organizację. To niezwykle ważne, by jak najwięcej organizacji się wypowiedziało.

Szczegóły w komunikacie: https://www.gov.pl/web/pozytek/ogloszenie-wyborow-organizacji-pozarzadowych-do-komitetu-monitorujacego-program-fundusze-europejskie-na-rozwoj-spoleczny-2021-2027?fbclid=IwAR2S-UVIoRBvnT4raiIsnb9sWRUs1HXrPSTQt5FEBmm-_V3l8rDcfJXCv54
oraz na stronie: https://kwidzyn.pl/obywatelski-monitoring-funduszy-europejskich-apel-do-ngo-34107/ 

 

Poprzedni artykułKoncert grupy ANKA
Następny artykułTak kwidzynianie świętowali w miniony weekend