04 06 2014 eko

Stowarzyszenie „Eko- Inicjatywa” zaprasza na szkolenie „Aktywizacja społeczno zawodowa kobiet 50+okiem trenera – doświadczenia z realizacji projektu Akademia ekologicznego rozwoju”.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna wraz z partnerami: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Kwidzynie.
Projekt pozytywnie przeszedł walidację, a jego sukces przejawiający się wysokim stopniem zatrudnienia i wieloma wymiarami innowacji, skupia obecnie uwagę wielu instytucji zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych. Realizacją projektu potwierdziliśmy, iż aktywność społeczna stymuluje aktywność zawodową.
Czy wypada osobom bezrobotnym proponować społeczne zaangażowanie? Przecież poszukują pracy zarobkowej, a nie wolontarystycznych akcji! Jak aktywność społeczna może przełożyć się na aktywność zawodową? Jak włączenie ekologicznej perspektywy wpływa na aktywizację osób bezrobotnych? Czy zadeklarowany 50% wskaźnik zatrudnienia w projekcie skierowanym do osób długotrwale bezrobotnych, z terenów wiejskich, jest
możliwy do osiągnięcia? Dlaczego warto „rozwlekać” do sześciu miesięcy cykl szkoleniowy, mimo że osoby bezrobotne mają dużo czasu, a szkolenia można skumulować do 2-3 tygodni?
Z tymi pytaniami i wieloma podobnymi wątpliwościami spotkali się inicjatorzy Akademii Ekologicznego Rozwoju podczas obrony strategii wdrażania projektu, od której zależało czy projekt przejdzie do następnego etapu – czy będzie testowany. Jak podkreślali członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej oceniającej zaproponowane podejście, dopuszczenie do realizacji (tzw. etapu testowania) było podyktowane bardziej ciekawością niż wiarą w osiągnięcie zakładanych rezultatów. W projekcie Akademia Ekologicznego Rozwoju osiągnięto zaplanowane 50% zatrudnienia (16 osób na 30 uczestniczek), dlatego warto pozwolić sobie na dyskusję o ważności wszystkich subtelnych szczegółów, które różnią podejście w tym projekcie od standardowego wsparcia.
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim trenerów, edukatorów i osoby zainteresowane planowaniem rozwoju edukacyjnego osób bezrobotnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie podczas szkolenia, nocleg w pokojach dwuosobowych oraz wykwalifikowana kadrę prowadzącą.
Dojazd na miejsce szkolenia na koszt własny.

Miejsce i czas szkolenia
Hotel Orle (www.orle.com.pl) ul. Lazurowa 8, Wyspa Sobieszewska, 80-680 Gdańsk
Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2014 r.

DZIEŃ I
10.00 – 11.30 Wprowadzenie
11.45 – 13.15 Kontrakt pracy
13.15 – 14.15 Obiad
14.15 – 15.45 Prezentacja projektu
15.45 – 16.00 Przerwa
16.00 – 17.30 Przegląd treści pięciu sesji projektu edukacyjnego
17.30 – 17.45 Przerwa
17.45 – 19.00 Praktyka realizacji sesji 5, wybór ćwiczeń dot. zagadnień; Moja tożsamość ekologiczna; Co to znaczy jeść zdrowo i ekologicznie?
19.00 – 19.15 Podsumowanie dnia (rzeka)

DZIEŃ II
9.30 – 10.30 Model uczenia przez doświadczanie, reguły pracy z dorosłymi.
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15 Role trenerskie, identyfikacja predyspozycji (facylitator, organizator, coach, ekspert). Wyzwania dla realizatorów.
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.00 Podsumowanie/ Ewaluacja
14.00 Obiad

Prowadzący
Ewa Romanow–Pękal – Prezes Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, biolog (specjalność: ekologia roślin), absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik i koordynatorka projektów, członkini Polskiego Klubu Ekologicznego (oddział Gdańsk), założycielka i członkini Zarządu Funduszu Lokalnego PROJEKT, certyfikowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka Centrów Aktywności Lokalnej, stypendystka Ashoka.
Ewa Jasińska – trenerka z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wykształcenie pedagogiczne (Uniwersytet Warszawski), uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie: Animacji Współpracy Środowiskowej (Uniwersytet Gdański), Orientacji i doradztwa zawodowego (WSAP w Białymstoku), Training of trainers of community work (Uniwersytet w Birmingham), Superwizji Animacji i Współpracy Środowiskowej (Uniwersytet Gdański).

Zapisy
Zgłoszenie prosimy przesłać w formie:
Imię i Nazwisko;
Krótka charakterystyka dotychczasowego doświadczenia trenerskiego;
Dane kontaktowe;
na adres poczty elektronicznej akademia@ekokwidzyn.pl

Szczegółowe informacje:
Maciej Kozłowski
tel. 55 261 37 97

Poprzedni artykułPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Drzymały 20A w Kwidzynie
Następny artykułSpotkanie autorskie