23 01 2013 jeden procent

Już po raz drugi uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie realizują społeczny projekt edukacyjny „1% – WIELKĄ SZANSĄ DLA KWIDZYNA”.

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców powiatu kwidzyńskiego do wspierania lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego poprzez wpłatę 1% podatku.
Wykorzystując mechanizm przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, możecie Państwo wesprzeć finansowo swoje miasto i powiat.
Jest to wyjątkowa okazja, aby wspomóc lokalne środowisko nie inwestując własnych pieniędzy.
Aby zrealizować cele stworzyliśmy listę Organizacji Pożytku Publicznego, którą umieściliśmy na łatwo dostępnej stronie internetowej 1procentdlakwidzyna.ckj.edu.pl oraz fecebooku 1% – wielką szansą dla Kwidzyna.

Można na nie wejść np. przez stronę internetową naszego gimnazjum i „kliknąć” lubię to. Przygotowaliśmy ulotkę, z której mogą Państwo skorzystać wypełniając deklarację PIT za rok 2012.

Ogromnie cieszy fakt, że liczba wpłat w porównaniu z poprzednimi latami wzrosła ponad dziesięciokrotnie. W ubiegłym roku dzięki naszej akcji i Państwa serdeczności – 1125 podatników przekazało swój 1% podatku na rzecz naszych OPP.
Mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego wsparli lokalne OPP kwotą około 56 000 zł.

Nasza akcja została doceniona w rankingu projektów e-Akademii Przyszłości, uzyskała 1 miejsce w Województwie i znalazła się na liście 16 najlepszych społecznych projektów w Polsce.
Mamy nadzieję, że akcja również w tym roku przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców naszego regionu i dzięki Państwa życzliwości wszystkie lokalne organizacje zyskają dodatkowe fundusze na społeczną działalność.
Dziękujemy za przychylność i liczymy na więcej!

Nasz projekt wspiera piętnaście Organizacji Pożytku Publicznego:

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej „Liwa” zajmuje się turystyką powiatu kwidzyńskiego, tj. bezpłatnym informowaniem zainteresowanych osób o dostępnych atrakcjach, miejscach noclegowych itd. KRS 0000223125.

Zadaniem Fundacji Opiekuńcza IP – Kwidzyn S.A jest pomoc osobom chorym i pokrzywdzonym losowo oraz organizacjom zajmującym się ochroną zdrowia i opieką społeczną, jej działania mają często charakter poza lokalny. KRS 0000051280.

Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych pełni rolę organu prowadzącego wobec Kwidzyńskiego Hospicjum im. Św. Wojciecha. Celem statutowym Towarzystwa jest wspieranie materialne działalności Hospicjum. KRS 0000223992.

Klub Abstynenta jest stowarzyszeniem osób deklarujących zachowanie abstynencji alkoholowej oraz ją utrzymujący, niezależnie od tego czy są to osoby uzależnione, czy prowadzące trzeźwy styl życia, którego wartości pragną rozwijać i upowszechniać w swoim otoczeniu. KRS 0000082170.

Podstawową działalnością Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło” jest szkolenie młodych atletów. Organizuje on imprezy sportowo-rekreacyjne oraz zawody rangi Mistrzostw Polski. KRS 0000335356.

Niezależe Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie jest pierwszą w kraju samorządną organizacją wędkarską działającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jego zadaniem jest m.in. propagowanie wędkarstwa jako formy wypoczynku i rekreacji. KRS 0000011079.

Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo zajmuje się zwiększaniem poziomu zaangażowania ludności w działaniach społecznych tak, aby poznała ona swoje możliwości i prawa. Towarzyszą temu różnego rodzaju akcje i imprezy. KRS 0000307471.

Stowarzyszenie Bezpieczny Kwidzyn prowadzi międzynarodową działalność oraz wspiera rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. KRS 0000054437.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa łączy ekologiczne myślenie z działaniami społecznymi. Ma na celu m.in. realizację projektów związanych z wykorzystaniem nowych źródeł energii oraz prowadzenie różnego typu warsztatów ekologicznych zarówno w kwidzyńskich szkołach, jak i w siedzibie. KRS 0000005069.

Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Kerygmat” prowadzi swoją działalność na płaszczyźnie ewangelizacyjnej oraz edukacyjnej. Poprzez akcje religijno-kulturalne szerzy kulturę chrześcijańską. KRS 0000074488.

Celem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. Św. Józefa jest niesienie pomocy rodzinom i osobom samotnym w stanie kryzysu oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych zgodnie z zasadami Ewangelii. KRS 0000022620.

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” działa na rzecz osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi poprzez udzielanie bezpośredniej pomocy terapeutycznej oraz wspieranie ludzi mających styczność z autyzmem występującym w ich otoczeniu. KRS 0000230832.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” na terenie Pomorza prowadzi działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujące pomoc psychologiczną, zdrowotną, mieszkalną, zawodową oraz szkoleniową. KRS 0000058879.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Społeczne Wzgórze” w Ryjewie zajmuje się m.in. świadczeniem usług wspomagających mieszkańców Domu „Słoneczne Wzgórze”, ludzi niezaradnych życiowo i chorych oraz propagowaniem wolontariatu. KRS 0000202357.

Stowarzyszenie „Plejada” w Sadlinkach zajmuje się popularyzacją kultury muzycznej i fizycznej, organizacją lub współorganizacją festiwali, konkursów muzycznych, turniejów i zawodów sportowych oraz wspieraniem i promowaniem lokalnych twórców. KRS 0000259333.

Zespół projektowy w składzie: Michał Andruszewski, Nikola Babin, Paulina Korynt, Karolina Dawert, Wiktoria Kozłowska, Mateusz Klingenberg, Igor Czeszejko-Sochacki, Karina Pietuszyńska, Nikolas Witusiński, Jędrzej Strzelecki, Weronika Szulc, Łukasz Sabiszewski, Michał Figiel, Krzysztof Tomasik, Marcin Telejko.

Opiekunowie: Elżbieta Dombek i Agnieszka Białecka

Poprzedni artykułKoncert zespołu Candida
Następny artykułFerie w Kinie