Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wiosennej

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wiosennej. Załączniki: Treść ogłoszenia

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Rzemieślniczej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Rzemieślniczej. Załączniki: Treść ogłoszenia

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Chmielnej

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Chmielnej. Załączniki: Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2020-2023”

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2020-2023”. Załączniki: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Załączniki: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-2023”

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-2023”. Załączniki: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Chmielnej

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Chmielnej. Załączniki: Treść ogłoszenia

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Pogodnej

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Pogodnej. Załączniki: Treść ogłoszenia

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wiosennej

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wiosennej. Załączniki: Treść ogłoszenia

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy...

Burmistrz Miasta Kwidzyna, działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz....