Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy...

Burmistrz Miasta Kwidzyna, działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz....

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy...

Burmistrz Miasta Kwidzyna, działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz....

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w dziedzinie „Kultura, sztuka,...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – organizacja festiwali, imprez...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w dziedzinie „Ekologia oraz...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w dziedzinie „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Termin realizacji zadania: od 2 stycznia 2020 r....

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. w...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. w dziedzinie „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Termin realizacji zadania: od 2...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. w...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa”. Termin...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. dziedzinie...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Termin realizacji zadania:...
01 10 2019 przetarg jesienna1

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Jesiennej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Jesiennej.